Lessen in leren

Het Nederlands heeft maar één werkwoord voor zowel het vergaren van kennis en vaardigheden als het doceren van die kennis en vaardigheden.

Dat vind ik mooi. ‘You teach best what you most need to learn’, zegt Richard Bach. In het Nederlands zou dat worden ‘je leert het best wat je het meest nodig hebt te leren’. En zo is het. In werkelijkheid is er geen verschil tussen leren en leren.

Datgene wat je doceert, traint, overbrengt, coach, predikt, uitdraagt, instrueert of onderwijst leer je jezelf. We kúnnen elkaar niet eens iets aanleren. Iedereen kan alleen

zichzelf iets aanleren, onder begeleiding van iemand die de leraar in jezelf wakker maakt.

Het stoort mij dan ook dat er op veel plekken volgens het principe van leerling/leraar, trainer/trainee of coach/coachee geleerd wordt. In zulke situaties wordt het innerlijk weten van zowel de leraar als de leerling niet gebruikt of ontwikkeld. Ik geloof dat iedereen diep in zich weet wat er nodig is. Wat er nodig is te leren, wat er nodig is te onderwijzen, wat er nodig is te doen om vaardigheden naar boven te halen bij zichzelf óf bij een ander. Dat betekent niet dat er geen kennis meer te vergaren of over te brengen is. Het betekent wel dat de leraar niet degene is die bepaalt wat er te leren is. En dat de leerling niet bepaalt wat de leraar gaat leren. Het betekent ook dat de leraar niet meer of beter is en de leerling niet minder of slechter in het te leren. Alle kennis en vaardigheden zijn in potentie al bij iedereen aanwezig, het enige wat leraren en leerlingen moeten doen is er contact mee maken.

Als leraar en leerling, trainer en trainee, coach en coachee verbonden zijn met zichzelf kan vanuit innerlijk weten geleerd worden. Dat betekent dat de leraar zich realiseert dat ze onderwijst wat ze zelf het meest te leren heeft, dat de leerling zich realiseert dat ze alleen van zichzelf kan leren en niet door over te nemen wat de leraar zegt of doet, dat alleen in verbinding met elkaar het bewustzijn kan ontstaan vanwaaruit geleerd kan.

Ik gebruik liever de termen training en coaching voor mijn aanbod niet, omdat voor mij bovenstaande gedachten met die termen verweven zijn. Rust, bewustzijn en groei ervaren kan ik alleen leren door het zelf te leren; onderwijzen door het zelf te leren; leren door het zelf te onderwijzen. In verbinding.

Volg geen training, coaching of les. Leer van je eigen wijsheid. Vraag, indien nodig, hulp om je eigen wijsheid te ontwaken. En neem dit advies niet zomaar aan…

No Trackbacks

One Comment

  1. En dat maakt voor mij leren 1 en leren 2 zo leuk!
    grts
    koen

    Posted 4 mei 2010 at 10:53 | Permalink